EMANET HESAP İŞ AKIŞI

EMANET HESAP İŞ AKIŞI

1. Emanet Hesap Kullanım Türü

Yeni Proje Hazırlama Etkinliği Desteği

(Genç öğretim üyelerimizin proje hazırlık faaliyetleri 

de aynı başvuru sürecine dahildir)

Devam Eden Projelere Borç

Ne desteklenir?

Öğretim üyelerimizin ve ekiplerindeki kadrolu personelin uluslararası proje geliştirmeye yönelik faaliyetleri desteklenir.

*En yaygın kullanım şekli olan seyahat desteği kapsamında ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri beyan karşılığında desteklenir. Bu destek seyahat edilecek ülke için belirlenmiş "Yurtdışı Bilimsel Toplantı için Destek Limitleri" tablosundaki miktarlar ile sınırlandırılmıştır. Ülkerler bazında belirlenmiş limitleri öğrenmek için tıklayınız. 

Devam eden ancak hibe ödemesi gecikmiş olan 
projelere borç desteği kapsamında mal alımı, seyahat giderleri, sözleşmeli personel ödemesi vb. kalemlere destek sağlanır.

Gerekli İşlemler/Belgeler

1. Islak imzalı Emanet Hesap Talep Formu
2. Uluslararası proje geliştirmeye yönelik bir etkinlik olduğunu gösterir davet mektubu veya e-posta yazışmaları
3. Talep edilen bütçenin ulaşım, harcırah, konaklama gibi alt kalemlerinin detaylandırıldığı tablo (Harcırah miktarları için lütfen tıklayınız

Önemli NOT: Yeni çıkan bir karara göre Emanet Hesap'tan sağlanan harcırahlar etkinlikten bir gün önce ve etkinlik süresince sağlanacaktır. Etkinlikten sonraki gün için harcırah verilmeyecektir.

4. Verilebilecek ek destekleyici belgeler (etkinlik programı, rezervasyon bilgileri vb.)

1. Islak imzalı Emanet Hesap Talep Formu
2. Gerekçe dilekçesi (bknz. Örnek dilekçe)
3. Talep edilen borç miktarına ait alt kalemlerin detaylandırıldığı tablo
4. Projeye ait bütçe özeti (Gelmiş ve gelecek olan bütçe kalemleri ve bu kalemlerden yapılan/yapılacak olan harcamalar vb. hususlar açıklanmalıdır)

Yukarıda belirtilmiş evraklar ile Proje Destek Ofisine (Rektörlük 6. Kat, Tel:0312 210 38 34, E-posta: pdo@metu.edu.tr) başvuru yapılır.

2. Onay Süreci

Form Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından incelendikten sonra ilgili Rektör Danışmanı onayına sunulur. 3000 Euro'dan yüksek talepler için BAP Komisyon kararı gereklidir.

3. Var ise Görevlendirme Süreci

1. Emanet Hesap onay süreci tamamlandıktan sonra 39K7 formu ve ekleri ile Bölüme/ABD başvuru (Formda BAP Emanet Hesap kutucuğu işaretlenir)
2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkezin Rektörlük Makamına görevlendirme yazısı
3. Görevlendirmenin ilgili Danışmanı tarafından onayı

Onaylanan borç talebi seyahat amacı ile kullanılacaksa sol sütundaki görevlendirme süreci takip edilir (formda AB Projesi kutucuğu işaretlenir).

4. Ödemelerin Yapılması

 

1. Ödemeler etkinlikten en az 15 gün önce talebin BAP'a iletilmesi koşuluyla veya etkinlik sonrasında beyan usulüne uygun olarak BAP tarafından yapılmaktadır.
2. Etkinlik dönüşünde yolluk bildirim formu, giriş-çıkış yapıldığını gösteren pasaport fotokopileri, elektronik bilet, uçuş kartları, konaklama vb. faturalar bir ay içerisinde BAP Koordinatörlüğüne iletilmelidir.

Söz konusu borç proje adına halihazırda açılmış olan özel hesaba aktarılır ve harcamalar BAP Koordinatörlüğü üzerinden yapılır. Avrupa Komisyonu’ndan ödeme gerçekleştiğinde, Emanet Hesaba olan borç iade edilir.

5. Emanet Hesap Destekli Seyahatler için ODTÜ Emanet Hesap Seyahat Raporu

Emanet Hesap destekli seyahatlerin dönüşünde "ODTÜ Emanet Hesap Seyahat Raporu" eksiksiz doldurulmalıdır. Rapor için tıklayınız.